Umów się na bezpłatną prezentację wybranego modułu enova365. Zadzwoń do nas - tel.: 885 051 425                              Umów się na bezpłatną prezentację wybranego modułu enova365. Zadzwoń do nas - tel.: 885 051 425                                    Umów się na bezpłatną prezentację wybranego modułu enova365. Zadzwoń do nas - tel.: 885 051 425 

Grupa DrIT
04-01-2021

Nowa wersja 2012.2.3 programu enova365 już dostępna.

W dniu 4 stycznia 2021 roku opublikowano wersje enova365 z numerem 2012.2.3.
W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.


 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

  • Wydruk sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - w systemie udostępniono raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową.
  • Slim VAT – przygotowano mechanizmy obsługujące  Slim VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana
    przez prezydenta), z dniem 1 stycznia 2021 weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.
  • CIT dla spółek komandytowych - zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.


KADRY PŁACE I HR

  • Deklaracja RUD: Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS - dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.


HANDEL I MAGAZYN

  • Podatek od sprzedaży detalicznej - od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 01.01.2021.

 

Przypominamy, że wszyscy nasi Klienci posiadający gwarancję producenta, mają dostęp do wszelkich zmian prawnych systemu enova365! W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie (22) 862 84 93 lub w Krakowie (12) 413 11 06.

 

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93