NOWOŚĆ w enova365 – moduł Praca  Zdalna!                        NOWOŚĆ w enova365 – moduł Praca  Zdalna!                        NOWOŚĆ w enova365 – moduł Praca  Zdalna!                         NOWOŚĆ w enova365 – moduł Praca  Zdalna!                          NOWOŚĆ w enova365 – moduł Praca  Zdalna!                             NOWOŚĆ w enova365 – moduł Praca  Zdalna! 

Grupa DrIT
09-11-2020

Nowa wersja enova365 2010.1.3 już dostępna

enova365 „Praca Zdalna”. Rozwiązanie wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office bądź w modelu rozproszonym.
Umożliwia skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:
• planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie
• rejestrowanie czasu pracy poświęconego na wykonanie zadania
• analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:
• Dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie
• Pracownikom administracji, działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy
• Pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego
• Wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań 

Wykorzystując moduł „Praca Zdalna” organizacja otrzymuje:
• Wsparcie Pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie.
• Koordynowanie zadań wieloetapowych
• Delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować.
• Ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę.
• Raportowanie
Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej jak i przeglądarkowej systemu. Istnieje również możliwość pracy z modułem z poziomu Pulpitu Pracownika.

 

Zmiany dotyczące modułu Kadry Płace i HR
Import z PUE - obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. 
Na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” w polu „Kwarantanna” dodano nowe opcje: „Kwarantanna” oraz „Izolacja domowa”. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność "Zwolnienie chorobowe", dla której parametr "Kwarantanna" przyjmie wartość "Kwarantanna" bądź "Izolacja domowa".
Podstawa zasiłku - dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19.


Zmiany dotyczące modułu Business Intelligence
BI w Pulpitach – w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego udostępniono kilkadziesiąt nowych raportów, analiz i raportów dedykowanych klientom biur rachunkowych.
Dzięki nowościom, klient logujący się do Pulpitu otrzymuje dostęp do pogłębionych danych analitycznych dotyczących jego firmy.

 

Zmiany dotyczące modułu Produkcja
Harmonogram - to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby,
uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń.

 

Zmiany dotyczące modułu Finanse i Księgowość
Deklaracja VAT-9M - zaktualizowano  deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk i wzorce e-Deklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020

 

Przypominamy, że wszyscy nasi Klienci posiadający gwarancję producenta, mają dostęp do wszelkich zmian prawnych systemu enova365!
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie (22) 862 84 93 lub w Krakowie (12) 413 11 06.

 

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93