Grupa DrIT
22-12-2018

Nowa wersja enova365 i kolejne, planowane aktualizacje programu

Nowa wersja 15.1 jest już dostępna i mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy systemu z aktywną gwarancją programu. W nowej wersji systemu zostały udostępnione:

Kadry Płace:

 • nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).
 • aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.
 • obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.
 • zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

Księgowość:

 • nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
 • dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.
 • zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.
 • wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.
 • aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r.

Kolejne wersje enova365 zostały zaplanowane na początek roku:

Wersja 15.2 - planowane wydanie 10.01.2019:

Kadry Płace:

 • obsługa nowej wersji programu Płatnik (aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA; nowe deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II; nowe deklaracje: OSW, RPA, RIA)
 • obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowanych po 1 stycznia 2019 r. za rok 2018 (PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14)).

Księgowość:

 • aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

Wersja 15.3 - planowane wydanie 15.02.2019:

Kadry Płace:

 • elektroniczna dokumentacja pracownicza, popularnie zwane e-teczkami, dostosowanie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz przepisów wykonawczych.

Księgowość:

 • Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.