Grupa DrIT

Business Intelligence

Business Intelligence to moduł, który prezentuje uporządkowane i spójne dane z różnych obszarów enova365. Narzędzie oparte jest na wskaźnikach efektywności tzw. KPI (Key Performance Indicators). Wskaźniki mogą mierzyć dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, koszty zatrudnienia, a także weryfikować dane związanie z należnościami i zobowiązaniami.

System jest na tyle elastyczny, że pozwala na samodzielne tworzenie wskaźników przez użytkowników. Każdy użytkownik programu posiadający uprawnienia może przygotować własny zestaw wskaźników tj. banner BI, który pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Moduł zawiera bogaty zestaw wbudowanych wskaźników oraz mechanizmy konfiguracyjne pozwalające rozbudować obszary analityczne o dodatkowe dane oraz własne wskaźniki. 

Rozwiązanie umożliwia import danych z innych systemów i ich prezentację w enova365, co może być dużym ułatwieniem dla klientów pracujących na różnych systemach informatycznych.

Jest to doskonałe narzędzie dla menedżerów, którzy potrzebuję informacji zarządczych do podejmowania strategicznych decyzji. Business Intelligence to również cenne źródło informacji dla wszystkich pracowników, korzystających z enova365.

Domena

Użytkownik może analizować dane ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Domena wykorzystywana jest do prowadzenia dalszych analiz z wykorzystaniem dowolnego, zewnętrznego narzędzia. Dziedzina jest podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności firmy (KPI).

 

Wskaźniki

To główny element modułu Business Intelligence. System dostarcza pełen zakres wskaźników efektywności (KPI) z różnych obszarów enova365. Są to zarówno wskaźniki proste mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone, takie jak: pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie:

Rys. przykładowe wskaźniki nad listą zdarzeń CRM.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.