Grupa DrIT

Analiza przedwdrożeniowa

Celem wdrożenia systemu ERP jest zwiększenie efektywności działania firmy. Aby tak się stało, przed przystąpieniem do wdrożenia konieczne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Analiza przedwdrożeniowa stanowi integralną część samego wdrożenia. Pozwala ustalić, jakie są oczekiwania przedsiębiorstwa w zakresie projektowanego rozwiązania informatycznego i które obszary firmy wymagają szczególnego wsparcia systemu.

Analiza przedwdrożeniowa jest pierwszym, kluczowym etapem procesu implementacji systemu ERP i składa się z następujących elementów:

  • ocena aktualnego systemu klienta
  • ocena aktualnych procesów biznesowych klienta
  • określenie procesów biznesowych, które będą podlegały informatyzacji
  • określenie celów biznesowych jakie mają być osiągnięte po wdrożeniu systemu.
  • analiza dokumentacji występującej w organizacji i określenie zakresu zmian
  • ocena infrastruktury informatycznej klienta
  • proces obiegu dokumentów (workflow)
  • potrzeby w zakresie automatyzacji systemu

Analiza przedwdrożeniowa to ścisła współpraca nie tylko zespołu projektowego po stronie wykonawcy, ale również po stronie klienta. Od jakości tej współpracy zależy efekt końcowy analizy.

Na podstawie zebranych materiałów oraz rozmów z uczestnikami projektu, powstaje koncepcja wdrożenia, która jest opisana szczegółowo w raporcie z analizy przedwdrożeniowej. Raport składa się z takich elementów jak: opis celów wdrożenia systemu i celów biznesowych przedsięwzięcia, opis funkcjonalny systemu w zakresie poszczególnych obszarów biznesowych, zakres migracji danych, określenie szczegółowego harmonogramu i kosztorysu projektu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93