Grupa DrIT

Kadry i Płace

enova365 usprawnia procesy kadrowe oraz płacowe, gwarantując ich pełną automatyzację oraz szybki dostęp do danych. Rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa w zakresie ewidencji danych, naliczania wynagrodzeń, podatków oraz składek ZUS w firmach zatrudniających nawet kilka tysięcy pracowników. System ma rozbudowaną funkcjonalność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - pozwala na planowanie i prowadzenie rekrutacji w przedsiębiorstwie oraz usprawnia system oceń pracowniczych, w tym planowania ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

enova365 umożliwia sprawne zarządzanie czasem pracy pracowników z wykorzystaniem kalendarzy, które przedstawione są w prostej formie graficznej. Kalendarze pozwalają naliczać nadgodziny dla różnych okresów rozliczeniowych, zarówno miesięcznych, jak i kilkumiesięcznych. Funkcjonalność weryfikatorów czasu pracy, które dostępne są w wersji platynowej, umożliwiają zastosowanie dodatkowych warunków przy planowaniu harmonogramów.

enova365 współpracuje z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy RCP. Gwarantuje spójność z programami MS Office - integracja dotyczy standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy), jak i zestawień przygotowanych indywidualnie przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

enova365 Kadry Płace to nie tylko narzędzie dla pracowników działu kadr. To również nowoczesna aplikacja do samoobsługi pracowniczej. Platforma internetowa Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika to wygodne narzędzie, umożliwiające generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy z dowolnego miejsca i o każdej porze, również z urządzeń mobilnych.

Kadry

System odwzorowuje dowolną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Możliwości systemu pozwalają na ewidencję pełnych danych kadrowych pracowników: dane osobowe, informacje o członkach rodziny, wykształceniu, szkoleniach, a także dane podatkowe, zasady wynagradzania i naliczania składek na podatek i składki ZUS.

Płace

Moduł służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, ale także pozwala na ewidencję udzielnych pożyczek i wypłaconych zaliczek - system sam pilnuje harmonogramu spłat. Program pozwala na zaplanowanie grafików/kalendarzy pracy oraz modyfikację dowolnych składników wynagrodzenia. Istnieje możliwość rozliczeń wielowalutowych.

Kalendarze

Kalendarze pozwalają na ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń związanych z czasem pracy pracowników, co ma istotny wpływ na na naliczanie wynagrodzeń. W kalendarzu odnotowywane są wszelkie obecności i nieobecności pracowników. Faktyczny czas pracy poza kalendarzem można zapisywać w postaci zestawień za dowolny okres.

Funkcjonalność związana z bilansem otwarcia umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w trakcie roku bez konieczności odtwarzania wcześniejszych wypłat. Prawidłowe wprowadzenie danych do kalendarza pozwala na prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, dodatkowych, opiekuńczych już od pierwszej wypłaty naliczonej w enova365. System umożliwia określenie danemu pracownikowi określonego limitu nieobecności - system sam pilnuje przekroczenie limitu, a w zależności od potrzeb Klientów, umożliwia ewidencję nieobecności poza limitem. System automatycznie nalicza limity nieobecności dla pracowników.

Norma czasu pracy to plan pracy pracownika - informacja o tym w jakich godzinach i dniach pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki. Funkcjonalność umożliwia wprowadzanie modyfikacji do zaplanowanych wcześniej kalendarzy.

enova365 pozwala planować nieobecności pracowników z wyprzedzeniem. Planowany urlop można następnie zmienić w nieobecność, która zostanie odnotowana w kalendarzu danego pracownika.  

e-Deklaracje

Moduł zawiera wszelkie deklaracje podatkowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1, IFT1R), zgłoszeniowe dla ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) oraz rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Deklaracje można wyeksportować do programu Płatnik. System oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Wbudowane raporty pozwalają na generowanie zestawień dla GUS (Z-03, Z-06, DG-1).

e-Deklaracje mogą być generowania ręcznie lub automatycznie, które po podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym przesyłane są do bramki Ministerstwa Finansów. Po wysłaniu deklaracji i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Ministerstwo Finansów deklaracje otrzymują w systemie status potwierdzenia.

enova365 pozwala na zbiorcze wygenerowanie deklaracji (PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-8CZ) dla większej liczby pracowników.

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

enova365 automatyzuje proces rekrutacji oraz obsługi ocen pracowniczych. W systemie można przeanalizować zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych działach. Dla każdego stanowiska można określić etapy rekrutacji oraz kryteria oceny przyszłych pracowników. Proces rekrutacji rozpoczyna się od ewidencji danych kandydatka na określone stanowisko, zawartych w cv. Poszczególne etapy rekrutacji: pozyskanie kandydata, analiza cv, rozmowa kwalifikacyjna, test kompetencyjny, test psychologiczny, testy sprawnościowe są oceniane przez rekruterów i ewidencjowane w enova365.

Moduł ocen pracowniczych pozwala zautomatyzować i przyspieszyć proces ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie. Ułatwia wyznaczanie celów dla pracowników, monitorowanie efektów pracy pracowników, a przede wszystkim zarządzanie ich rozwojem zawodowym. Ścieżka kariery w systemie enova365 opiera się na liście zdarzeń, powiązanych z pracownikiem. Są to: oceny, nagrody, szkolenia, kursy, etapy rekrutacji oraz forma zatrudnienia.

Dane zawarte w modułach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi można dowolnie filtrować, co ułatwia dostęp do informacji i korzystanie z najważniejszych danych związanych z rozwojem pracowników.

 

Pulpity HR

To platforma internerowa, która umożliwia składanie oraz zarządzanie wnioskami urlopowymi, zarządzaniem czasem pracy, a także daje dostęp do danych kadrowych i płacowych pracowników. Pulpit Pracownika to aplikacja dla pracowników firmy, za pomocą której składane są wnioski o nieobecność. Każdy pracownik z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki, ma dostęp do własnych danych kadrowych i płacowych oraz może pobrać najważniejsze dokumenty, w tym paski wypłat. Pulpit Kierownika to narzędzie dla menedżerów, za pomocą których wnioski są akceptowane. Każde zgłoszenie w pulpitach jest widoczne dla działów kadr.

Ważną funkcjonalnością pulpitów jest możliwość planowania i edycji kalendarzy czasu pracy. Kalendarze mogą być obsługiwane przez kierowników oraz bezpośrednio przez samych pracowników. Edycja kalendarzy w poziomu pulpitów jest widoczna w wersji enova365 Kadry Płace, z których korzystają pracownicy kadr i płac, co pozwala oszczędzić czas na ich ewidencję. Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika można rozszerzyć o zastępstwa oraz wielopoziomową akceptację, co sprawia, że to narzędzie sprawdzi się w każdej organizacji.

Aplikacja dostępna jest również w języku angielskim.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.