Grupa DrIT

Grupa COLOREX usprawnia działalność, wdrażając system enova365 wraz z systemem zarządzania produkcją

Prace nad projektem wdrożeniowym nowego zintegrowanego systemu powierzono Grupie Dr IT. Po zapoznaniu się z potrzebami klienta oraz specyfiką prowadzonej działalności, zarekomendowano nowoczesny system klasy ERP – enova365.

Wybór systemu ERP

Dlaczego potrzebowaliśmy zintegrowanego systemu ERP? Nasza grupa dynamicznie się rozwija i żeby sprawnie nią zarządzać, potrzebowaliśmy nowoczesnego rozwiązania informatycznego. Zależało nam przede wszystkim na przyśpieszeniu i skoordynowaniu procesów biznesowych, wzroście wydajności pracy, ale przede wszystkich usprawnieniu wykonywanych usług lakierniczych.

Wiesław Lusina
dyrektor zarządzający, COLOREX

Wdrożenie enova365

Zakres funkcjonalny całego rozwiązania informatycznego w Grupie COLOREX był bardzo szeroki. Wdrożenie systemu, aby nie zakłócało bieżącej pracy firmy, zostało podzielone na kilka etapów. W pierwszej kolejności wdrożono moduł CRM, aby usprawnić proces budowania długotrwałych relacji z kontrahentami. Moduł ten pozwala na archiwizację dokumentów, organizację pracy, delegowanie zadań oraz kontrolę realizacji zleconych prac. Dzięki temu zakres każdego projektu: jego strategia, zasoby ludzkie i sprzętowe, kapitał, wymagania logistyczne, harmonogram podlegają dyskusji oraz są zatwierdzane przez zarząd. Drugi etap polegał na wdrożeniu kluczowych obszarów w każdej firmie: Księgowość, Kadry Płace i Handel.

Szczególnie istotne było wdrożenie modułu produkcyjnego w firmie oferującej usługi lakiernicze, który musiał być dostosowana do całego procesu lakierowania zleconych elementów. Grupa Dr IT rozbudowała podstawowe funkcjonalności modułowe systemu Produkcja enova365, o możliwość wizualnego przedstawienia procesów produkcyjnych i zachodzących między nimi relacji, wdrażając swoje autorskie rozwiązanie – System Zarządzania Produkcją wraz z Panelem Operatora.

Wdrożenie wymagało nie tylko migracji danych i opracowania funkcjonalności, ale dostosowanie modułu enova365 Produkcja do głównego profilu firmy – lakierowanie zleconych elementów. Początkowo zautomatyzowaliśmy procesy obsługi zamówień, a kolejnym etapem była optymalizacja procesów produkcyjnych. System enova365 daje wiele możliwości. W oparciu o podstawową funkcjonalność systemu opracowaliśmy System Zarządzania Produkcją, który polega na odnotowaniu zlecenia produkcyjnego w systemie na poszczególne projekty i ukazuje jego przebieg na osi czasu. Linie produkcyjne na przestrzeni czasu pogrupowane są na określone widoki: Dzień, Tydzień, Miesiąc. Pracownik kontroluje swój plan pracy oraz zlecone zadania. Ponadto funkcjonalność pozwala na wykorzystanie czasu pracy przez pracowników działu maszyn. Aby uzyskać taki efekt niezbędne było wykorzystanie ekranów dotykowych i stworzenie Pulpitu Operatora.

Sylwester Juszczak
kierownik wdrożenia, Grupa Dr IT

Automatyzacja procesów produkcyjnych, zleceń i obsługi księgowej

Wdrożenie oprogramowania enova365 znacząco przyczyniło się do realizacji celów biznesowych Grupy COLOREX i umożliwiło prowadzenie bieżącej analityki. Przedsiębiorstwo na bieżąco posiada istotne informacje o pracy pracowników i innych procesach biznesowych. Informacje te generowane są bezpośrednio z systemu i pozwalają w sprawny sposób zarządzać tak dużym przedsiębiorstwem.

Stawiając na nowoczesne rozwiązania, szukaliśmy zintegrowanego systemu, który będzie skutecznie wspomagał cały proces realizacji produkcji oraz ułatwi współpracę z naszymi klientami. Ważne było to, żeby system rozwijał się wraz z rozwojem naszej firmą i jej coraz większymi potrzebami. enova365 całkowicie spełniła nasze oczekiwania, a kreatywne podejście pracowników Grupy Dr IT do naszych potrzeb, pozwoliło stworzyć narzędzie nie tylko wydajne, ale również proste i miłe w obsłudze.

Jacek Figiel
prezes zarządu, Grupa COLOREX

 

 

O Grupie COLOREX

Początki Grupy COLOREX sięgają 1990 roku. Wtedy to rozpoczęła działalność pierwsza firma w branży budowlanej. Dwa lata później powstało pierwsze Centrum Technologii Proszkowej COLOREX z pierwszą linią lakierniczą. W 2000 roku otwarty został nowoczesny zakład w Krakowie, gdzie na ponad ośmiu tysiącach metrów kwadratowych powstały: lakiernia proszkowa, zaawansowany technologicznie dział obróbek blacharskich oraz fabryka dźwigów. Dziś COLOREX to holding, o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i europejskim.

 

 

Korzyści z wdrożenia enova365

 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Bieżący dostęp do informacji i analiza
 • Monitorowanie zasobów firmy
 • Obniżenie kosztów produkcji przez planowanie pracy pracowników i czasu maszyn oraz urządzeń
 • Szczegółowa kontrola procesów produkcyjnych pozwalających poprawić jej efektywność
 • Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych i zarządzanie czasem ludzi
 • Zwiększenie efektywności pracowników będących użytkownikami systemu poprzez poprawę ogranizacji pracy
 • Możliwość rozliczania pracowników z ich efektywności
 • Możliwość elastycznego rozwoju wraz z dalszym rozwojem firmy

Wdrożone moduły

 • Kadry Płace
 • Księga Handlowa
 • Księga Inwentarzowa
 • Handel
 • CRM
 • Serwis
 • Podgląd
 • Produkcja
 • Preliminarz EŚP
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe
 • 4Trans
 • System Zarządzania Produkcją (rozwiązanie autorskie Grupy Dr IT)

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 12 413 11 06