Grupa DrIT

Panel Operatora

Po ustaleniu planu produkcji operacje na zleceniu są również przedstawione na Panelu Operatora, jako gotowe do realizacji.

Na Panelu operacyjnym dany użytkownik filtruje swoją linię produkcyjną oraz dzień realizacji w skutek czego pojawia się zawężona lista operacji do realizacji:

  • operacje zaznaczone na czerwono są operacjami oczekującymi do realizacji
  • operacje zaznaczone na niebiesko są operacjami rozpoczętymi
  • operacje zaznaczone na zielono są operacjami zakończonymi
  • operacje zaznaczone na żółto są operacjami przerwanymi.

Na dole panelu znajdują się trzy przyciski:

  • Start - rozpoczyna daną operację - od chwili kliknięcia liczy się czas rzeczywisty realizacji. Po kliknięciu na start, system prosi o wskazanie partii poszczególnych składników operacji
  • Pauza - służy do przerwania danej operacji (zatrzymania czasu). Po kliknięciu na pauzę system prosi o podanie ilości wykonanych do tej pory elementów. Informacja ta wpływa na procent wykonania danej operacji. Przerwę kończy ponowne kliknięcie na przycisk Start.
  • Stop - kończy wykonanie danej operacji (zatrzymuje czas).

Każde uruchomienie przycisku Start powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu magazynowego rozchodu materiałów na produkcję zawartych na zakładce Surowce danej operacji. Każde uruchomienie przycisku Stop powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu magazynowego przyjęcia produktu gotowego na magazyn. Dokumenty magazynowe generują się w buforze i wymagają zatwierdzenia.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 12 413 11 06