Grupa DrIT

Business Intelligence

Business Intelligence to moduł, który prezentuje uporządkowane i spójne dane z różnych obszarów enova365. Narzędzie oparte jest na wskaźnikach efektywności tzw. KPI (Key Performance Indicators). Wskaźniki mogą mierzyć dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, koszty zatrudnienia, a także weryfikować dane związanie z należnościami i zobowiązaniami.

System jest na tyle elastyczny, że pozwala na samodzielne tworzenie wskaźników przez użytkowników. Każdy użytkownik programu posiadający uprawnienia może przygotować własny zestaw wskaźników tj. banner BI, który pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Moduł zawiera bogaty zestaw wbudowanych wskaźników oraz mechanizmy konfiguracyjne pozwalające rozbudować obszary analityczne o dodatkowe dane oraz własne wskaźniki. 

Rozwiązanie umożliwia import danych z innych systemów i ich prezentację w enova365, co może być dużym ułatwieniem dla klientów pracujących na różnych systemach informatycznych.

Jest to doskonałe narzędzie dla menedżerów, którzy potrzebuję informacji zarządczych do podejmowania strategicznych decyzji. Business Intelligence to również cenne źródło informacji dla wszystkich pracowników, korzystających z enova365.
 

Domena

Użytkownik może analizować dane ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Domena wykorzystywana jest do prowadzenia dalszych analiz z wykorzystaniem dowolnego, zewnętrznego narzędzia. Dziedzina jest podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności firmy (KPI). Domeny pozwalają na analizę m.in.:

Obszar handlowy:

 • analiza dokumentów handlowo-magazynowych
 • analiza zobowiązań i należności wynikających z dokumentów handlowych, zarówno rozliczonych, jak i nie rozliczonych
 • analiza zobowiązań i należności wynikających z wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w ramach działalności firmy
 • analiza obrotów handlowych, pozwalających na wyliczenie ceny zakupu oraz marżę danej pozycji dokumentu handlowego
 • analiza przychodów i rozchodów danej pozycji towarowej
 • analiza sprzedaży według m.in. kontrahentów, terytorium

Obszar kadrowo-płacowych:

 • analiza kalendarza pracy z kartoteki pracowników
 • analiza płatności wynikających z deklaracji
 • analiza płatności wynikających z listy płac
 • analiza wynagrodzenia z podziałem na poszczególne składniki płacowe, również w ujęciu % dla kosztów całej firmy
 • analiza nieobecności pracowników
 • analiza informacji o pracowników np. wiek, płeć, wydział
 • analiza całkowitych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia pracowników
 • analiza godzin pracy w firmie np. narastająco, %, miesięcznie
 • analiza liczby pracowników i ich podział (wiek, staż pracy, płeć)

Obszar CRM:

 • analiza projektów oraz ich budżetu
 • analiza zadań
 • analiza kontrahentów, w tym z podziałem na projekty, zadania i budżet
 • planowane koszty budżetowe
 • planowane przychody budżetowe

Obszar finansowy:

 • lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów typu deklaracje ewidencjonowanych w ramach działalności firmy
 • lista zobowiązań oraz należności wynikających z wszystkich dokumentów rozliczeniowych w ramach działalności firmy
 • zapisy ze wszystkich kont księgowych
 • wartości obrotów na kontach z przypisanym numerem oraz nazwą konta
 • analiza płatności
 • analiza procesu windykacji (informacja o kwotach, terminach oraz operatorach windykujących)


Wskaźniki

To główny element modułu Business Intelligence. System dostarcza pełen zakres wskaźników efektywności (KPI) z różnych obszarów enova365. Są to zarówno wskaźniki proste mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone, takie jak: pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie:

Dostępne wskaźniki w systemie enova365 to m.in:

Obszar handlowy:

 • liczba faktur paragonu
 • liczba faktur Pro Forma
 • liczba faktur sprzedaży
 • liczba faktur zakupu
 • liczba korekt faktur importowanych, sprzedaży (krajowych, UE)
 • liczba korekt przyjęć i wydań magazynowych
 • liczba ofert do odbiorcy i od dostawcy
 • liczba paragonów
 • liczba przyjęć i wydań magazynowych
 • liczba zamówień do dostawcy, od odbiorcy

Powyższe wskaźniki można również analizować z podziałem na kontrahentów (rankingi), wartości dokumentów, marżowość, średnie dla danego dokumentu np. średnia liczna oraz wartość faktur.

Obszar kadrowo-płacowy:

 • akord (wraz z narzutami) /pracownik
 • dodatek funkcyjny (wraz z narzutami) /pracownik
 • dodatek stażowy (wraz z narzutami) /pracownik
 • dopłata do n.godz. 100% (wraz z narzutami) /pracownik
 • dopłata do n.godz. 100% św (wraz z narzutami) /pracownik
 • dopłata do n.godz. 50% (wraz z narzutami) /pracownik
 • dopłata godz.nocne 20% (wraz z narzutami) /pracownik
 • ekwiwalent za czas urlopu (wraz z narzutami) /pracownik
 • nagroda pieniężna (wraz z narzutami) /pracownik
 • premia (wraz z narzutami) /pracownik
 • wynagr.chorobowe /pracownik
 • wynagr.delegacja (wraz z narzutami) /pracownik
 • wynagr.urlop wypoczynkowy (wraz z narzutami) /pracownik
 • wynagrodzenie zasad.godz. (wraz z narzutami) /pracownik
 • wynagrodzenie zasadnicze mies. (wraz z narzutami) /pracownik
 • liczba dni - delegacja służbowa, zwolnienia chorobowe
 • liczba urlopów na żądanie
 • średni czas pracy pracownika wg planu w dni pracy
 • średni rzeczyw.czas pracy pracownika w dni pracy
 • udział akordu w wynagrodzeniu
 • udział dodatku funkcyjnego oraz stażowego w wynagrodzeniach
 • udział ekwiwalentu za urlop w wynagrodzeniach
 • udział nagród pieniężnych w wynagrodzeniach
 • udział premii w wynagrodzeniach
 • udział wynagr. zasad.godz./mies. w wynagrodzeniach
 • udział wynagr.chorobowych w wynagrodzeniach
 • udział wynagr.delegacja w wynagrodzeniach
 • absencja pracowników

obszar CRM:

 • czas trwania zadania, zlecenia, zdarzenia
 • liczba dni zaległych zadań, zleceń i zdarzeń
 • liczba operatorów prowadzących zadania, zlecenia i zdarzenia
 • czas trwania projektu
 • liczba aktywności w projekcie
 • liczba aktywności kontrahentów
 • liczba projektów budżetowych
 • liczna zadań otwartych i zamkniętych
 • % realizacji planów budżetowych
 • zysk planowany i zrealizowany
 • rentowność projektów

obszar finansowy:

 • suma należności
 • suma zobowiązań
 • średni czas przeterminowania należności
 • średni termin płatności należności i zobowiązań
 • należności rozliczone
 • zobowiązania rozliczone


Raporty systemowe

Moduł Business Intelligence oferuje również zestaw raportów systemowych, wśród których możemy wymienić m.in.:

Obszar handlowy:

 • kontrahenci i ich sprzedaż netto
 • kontrahenci i ich zakup netto
 • ostatni zakup kontrahentów
 • ostatni zakup towarów
 • ostatnia sprzedaż kontrahentów
 • ostatnia sprzedaż towarów
 • sprzedaż netto kontrahentów (w miesiącu, roku)
 • sprzedaż netto towarów
 • sprzedaż netto (kwartalna, miesięczna, roczna)
 • wartość przychodów i rozchodów w magazynach
 • zakupy netto kontrahentów

Obszar finansowy:

 • należności nierozliczone w miesiącu z daty dokumentu
 • należności nierozliczone z długością przeterminowania
 • zobowiązania nierozliczone w miesiącu z daty dokumentu
 • należności rozliczone
 • zobowiązania rozliczone

Nawigacja po Business Intelligence

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.