Grupa DrIT

APX Technologie wdraża system enova365

Po gruntownej analizie dostępnego na polskim rynku oprogramowania firma APX Technologie zdecydowała się na rozwiązanie enova365.

Wyzwania dla enova365

Ze względu na różne systemy i rozproszone informacje w firmie APX Technologie problem stanowiły przede wszystkim: brak jednej bazy danych, brak możliwości sprawnego zarządzania danymi, jak i zarządzania gospodarką magazynową na produkcji, ograniczona  kontrola nad toczącymi się projektami, a co za tym idzie utrudniona weryfikacja rentowności prowadzonych projektów.

System enova365 poleciła nam Grupa Dr IT, firma posiadająca 21-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP. Zależało nam na systemie, który zagwarantuje prace na jednej bazie, dostarczającej wiarygodne dane, ułatwi planowanie i kontrolę prowadzonych przez nas projektów wraz z oceną ich rentowności, standaryzację działań sprzedażowych, zarządzanie gospodarką magazynową związaną z realizacją produkcji oraz proces serwisowania urządzeń. System enova365 spełnił te oczekiwania.

Piotr Świdzikowski
prokurent, APX Technolgie

Wdrożeniem objęte zostały następujące zagadnienia: gospodarka magazynowa, proces ofertowania i sprzedaży, CRM (w zakresie: zadania dotyczące procesu realizacji zamówień, rejestracja wizyt u klientów, prowadzenie akcji marketingowych), serwis urządzeń. Zgodnie z zaproponowaną wcześniej koncepcją wdrożenia utworzono kartoteki towarowe i kartoteki kontrahenta. enova365 umożliwiła wprowadzenie do systemu wizytówek potencjalnych klientów. Kolejna funkcjonalność w zakresie kompletacji, spowodowała uproszczenie procesów produkcyjnych. W nowym systemie informatycznym utworzone zostały następujące magazyny: Surowców, Główna Produkcja, Główna Centrala, Magazyny na Projekty. Takie rozwiązanie umożliwiło szybszą kontrolę rozliczeń kosztów poszczególnych projektów.

Najważniejsza część wdrożenia

Uruchomienie modułu wspierającego obsługę zleceń serwisowych enova365 Serwis było niewątpliwie najważniejszą częścią wdrożenia. Funkcjonalność modułu oparta została o urządzenie czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest w systemie enova365 pełna historia jego napraw oraz przeglądów. Moduł enova365 Serwis wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi  modułami. W związku z tym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu  w celu przeprowadzenia naprawy.

Realizacja projektu wdrożeniowego przebiegła terminowo, a jego zakres był zgodny z naszymi oczekiwaniami i koncepcją wdrożenia, opracowaną przez specjalistów z Grupy Dr IT. Po zakończonym wdrożeniu współpracujemy z Grupą Dr IT w ramach umowy serwisowej, gwarantującej stałą opiekę nad systemem i wsparcie dla jego użytkowników. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i z całą pewnością możemy polecić Grupę Dr IT jako rzetelnego partnera biznesowego w zakresie wdrożenia systemu ERP oraz jego dalszej obsługi serwisowej.

Piotr Świdzikowski
prokurent, APX Technolgie

 

O APX Technologie

APX Technologie jest spółką działającą na rynku od 16 lat w branży sprzedaży obrabiarek CNC oraz produkcji wyposażenia maszyn i kooperacji w zakresie części dla przemysłu lotniczego. Firma świadczy również profesjonalne usługi powiązane ze sprzedażą obrabiarek, takie jak: konsultacje techniczne i technologiczne, instalacje i wdrożenia, szkolenia personelu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. APX Technologie jest właścicielem zakładu w Ciencisku k/Bydgoszczy, produkującego wyposażenie do obrabiarek. Jakość produkcji potwierdzona jest wdrożonymi Certyfikatami Systemu Zarządzania Jakością Firmy, wg norm: PN-EN ISO 9001:2009  w zakresie „Sprzedaż i serwis obrabiarek, sprzedaż części zamiennych i oprzyrządowania dla obrabiarek” oraz normą „Lotnictwo i Kosmonautyka” EN 9100-2009 w zakresie „Obróbka mechaniczna części metalowych dla przemysłu lotniczego”. 


 

Korzyści z wdrożenia enova365

 • Uporządkowanie danych w kartotekach towarów i kontrahnetów
 • Praca na jednej, wspólnej bazie danych
 • Bieżąca kontrola nad prowadzonymi projektami
 • Ocena projektów pod kątem rentowności i ich planowania
 • Standaryzacja działań sprzedażowych
 • Planowanie pracy pracowników i kontrola ich efektywności
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji 

Wdrożone moduły

 • Księga Handlowa
 • Księga Inwenatrzowa
 • Handel
 • CRM
 • Serwis
 • Windykacja

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 12 413 11 06