Grupa DrIT

Federacja Polskich Banków Żywności wdraża system enova365

Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. W zorganizowanym konkursie ofert na dostarczenie systemu klasy ERP, wygrała Grupa Dr IT z ofertą na system enova365.

Zakres i cel wdrożenia

Kluczowym celem realizowanego projektu była implementacja zintegrowanego systemu we wszystkich Bankach Żywności w całej Polsce. System miał zastąpić dotychczasowe dedykowane rozwiązanie informatyczne, napisane specjalnie do ewidencji gospodarki magazynowej. Rozwiązanie to było instalowane na poszczególnych stacjach roboczych. Efektem integracji miało być uporządkowanie realizo­wanych procesów magazynowych oraz lepsza organizacja pracy, co miało umożliwić skupienie się na prawdziwej misji organizacji, jaką jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem i wspieranie żywnością najbardziej poszkodowanych.

Wdrożenie enova365

W ramach wdrożenia obszaru gospodarki magazynowej zostały sporządzone plany realizacji wydań: miesięcznych, rocznych i okresowych, co umożliwiło weryfikację oraz rozliczanie wydawanego asortymentu w zależności od planu. System enova365 został tak sparametryzowany, aby uniwersalnie w zależności od Banku Żywności, umożliwić realizację planów okresowych poprzez zamówienia odbiorców (zlecenia przygotowania) lub bezpośrednio poprzez dokument WZ. Plany miesięczne/roczne można tworzyć w dowolnym magazynie.

Usprawnienie kontaktów w Klientami

Uruchomienie Pulpitu Kontrahenta miało za zadanie umożliwienie kontrahentom raportowania sprawozdań okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych), obrotów produktów, liczebności i grupy beneficjentów oraz ilości przekazanych im produktów. System dał również kontrahentom możliwość wglądu w swoje dane-zestaw dodatkowych cech dopracowanych w kartotekach kontrahentów. Dodatkowo rozbudowane funkcje CRM umożliwiły „kontakt” bezpośrednio z centralą Federacji i realizację zdarzeń oraz zadań dla potrzeb kontrahentów, tj.: przeglądanie i odbieranie dokumentów (formaty PDF, EDI), samodzielne wystawianie wybranych dokumentów (oferty centralne) oraz dodatkowa dokumentacja (korespondencja z klientem).

Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP enova365 usprawniło przebieg procesów biznesowych w kluczowych dla firmy obszarach oraz komunikację między poszczególnymi użytkownikami systemu. Uzyskanie tak licznych korzyści z wyboru oprogramowania enova365, możliwe było dzięki wyborowi godnego partnera wdrożeniowego - Grupy Dr IT oraz pełnemu zaangażowaniu jej pracowników.

Łukasz Beier
dyrektor biura zarządu, Federacja Polskich Banków Żywności

 

O Federacji Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pozarządową, zrzeszającą 32 Banki Żywności, działające na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3.500 organizacjom i instytucjom społecznym, we współpracy z ok. 2.000 dostawców żywności. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.

 

 

Korzyści z wdrożenia enova365

 • Dostęp do wiarygodnych informacji, dostarczanych terminowo i w odpowiedniej formie dla każdej lokalizacji
 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi Bankami, odbiorcami i dostawcami
 • Sprawna koordynacja darowizn
 • Szybki dostęp do informacji o stanach magazynowych i terminach przydatności do spożycia
 • Rzetelna sprawozdawczość, dzięki szybkim mechanizmom generowania dokumentów i raportów
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zaawansowanym mechanizmom nadawania uprawnień
 • Dopasowanie systemu do wewnętrznych standardów firmy, dzięki zaawansowanej technologii systemu
 • Możliwość integracji enova365 z systemami informatycznymi dostawców 

Wdrożone moduły

 • Handel
 • CRM
 • Pulpit Kontrahenta

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93