Grupa DrIT

Rozwiązania szyte na miarę

Poza funkcjonalnościami standardowymi, enova365 w połączeniu z Systemem Zarządzania Produkcją, daje możliwość dowolnej parametryzacji, dostosowanej do indywidulanych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Lista surowców bazowych

W skomplikowanych technologiach drzewiastych półproduktem jednej operacji jest jednocześnie surowiec innej operacji. System posiada listę surowców bazowych, czyli takich surowców, które pozyskujemy z zewnątrz - jest to swojego rodzaju lista zakupów. Lista jest dostępna również w postaci raportu.


Lista pakunkowa

W przypadku produkcji wielkogabarytowych produkujemy części składowe danego produktu do zmontowania u Klienta na miejscu. Lista pakunkowa jest pomocna do kompletowania elementów przy wysyłce. Lista jest dostępna również w postaci raportu.


Zarządzanie pakowaniem

Przy transportach wielkogabarytowych przydatne jest narzędzie służące do zarządzania pakowaniem. Za pomocą tego narzędzia możemy poszczególne elementy spakować w paczki i przypisać do pojazdów transportujących z uwzględnieniem wagi elementów tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wagi pojazdu.


Łączenie operacji z różnych zleceń w jedną operację na maszynie

Łączenie ma zastosowanie np. w przypadku lasera do wykrawania elementów z arkusza blachy. W celu optymalizacji wykorzystania powierzchni arkusza blachy, możemy umieścić wiele elementów, będących wynikiem operacji z wielu operacji i zleceń.

 

Planowanie i przydzielanie zasobów do linii produkcyjnych

Rozwiązanie bazuje na danych o pracownikach zawartych w enova365 Kadry Płace. Do każdej z linii produkcyjnej (gniazda produkcji) można podpiąć oddzielny kalendarz. Każdy kalendarz może być dowolnie zdefiniowany, na dowolne dni. Z poziomu linii produkcyjnej można zbiorczo przypisać pracowników. Przypisanie ma charakter historyczny, tj. zmienny w czasie. Pracownik może zostać przeniesiony na inną linię produkcyjną i musi to zostać odzwierciedlone odpowiednio na harmonogramie rozliczeń wg pracowników oraz gniazd produkcyjnych, uwzględniając również jego wcześniejsze stanowisko pracy, jak i aktualne. System pokazuje dostępnych pracowników, których możemy przydzielić do produkcji oraz pracowników już przypisanych do danej linii produkcyjnej. System uwzględnia również nieobecności pracowników.

W systemie, zaplanowane zasoby, widoczne są na kalendarzu:

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 12 413 11 06