Grupa DrIT

Środki trwałe

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami prawnymi, WNiP (wartość niematerialna i prawna) i wyposażeniem, zarówno w ujęciu ilościowych, jak i ilościowo-wartościowym. Program umożliwia:

 • wprowadzanie kartotek: środków trwałych, WNiP, wyposażenia
 • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych
 • rejestrowanie zmian w historii środków
 • przypisywanie centrum kosztów do kartoteki oraz miejsca użytkowania
 • przypisywanie osoby odpowiedzialnej, do której został przypisanych dany środek
 • przypisywanie rodzaju KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych)

 

 

Amortyzacja

enova365 daje możliwość określenia parametrów zarówno dla amortyzacji bilansowej, jak i podatkowej. System obsługuje wszystkie metody amortyzacji: jednorazową, liniową, degresywną z możliwością wskazania innej metody dla celów bilansowych oraz podatkowych. System uwzględnia takie parametry, jak okres rozpoczęcia amortyzacji, współczynnik 1,00 lub 2,00 w zależności od przyjętej metody oraz wartości i odpisy.

 

Dokumenty środków trwałych

System ERP enova365 obsługuje takie dokumenty jak:

 • OT – przyjęcie środka trwałego
 • LT – likwidacja środka trwałego
 • AM – amortyzacja
 • PST – Przeszacowanie
 • ZM – zmiana wartości
 • ZWRŚT - Zmiana wartości rezydualnej
 • OA – odpis aktualizujący
 • ZWIST – zmiana wartości i ilości
 • ZCŚT – zmiana centrum kosztów
 • ZMŚT – zmiana miejsca użytkowania
 • ZOŚT – zmiana osoby odpowiedzialnej
 • ZAŚT – zmiana parametrów amortyzacji
 • INWŚT – inwentaryzacja

Dokumenty utworzone w enova365 Księga Inwentarzowa i zatwierdzone w systemie, które wpływają na zmianę wartości, pojawiają się automatycznie w systemie księgowym i są gotowe do zaksięgowania.

 

Przyjęcie nowych środków do użytkowania

Proces przyjmowania środków trwałych czy też WNiP do użytkowania jest prosty i składa się z kilku kroków:

 • Ewidencja faktury sprzedaży i właściwe zaksięgowanie dokumentu.
 • Utworzenie kartoteki nowego środka w systemie wraz ze wskazaniem właściwych stawek amortyzacji i metody amortyzacji, jeśli jest inna niż ta wynikająca z KŚT.
 • Wygenerowanie dokumentu OT, który zatwierdza środek trwały. W dokumencie należy wskazać wartość środka, datę rozpoczęcia użytkowania, wskazanie dokumentu zakupu.
 • Zatwierdzenie dokumentu OT i późniejsza dekretacja.

Zatwierdzony w systemie dokument OT daje możliwość wydruku z systemu (przykład poniżej):

 

enova365 umożliwia wygenerowanie planu amortyzacji oraz pozwala jednym dokumentem na wygenerowaniu odpisu amortyzacyjnego dla wszystkich środków trwałych lub odrębnie dla określonych grup, wskazanego centrum kosztów czy też miejsca użytkowania.

 

Likwidacja lub zmiana wartości środka trwałego

Dokumenty likwidacji środków trwałych można generować dla konkretnej kartoteki lub zbiorczo dla wybranych składników. W ramach wygenerowanego dokumentu likwidacji odpowiednio wybierając tytuł dokumentu można określić przyczynę likwidacji np. Sprzedaż, Likwidacja - przekazanie, Likwidacja - przyczyny losowe. W enova365 można wskazać dokument zbycia zaewidencjonowanego wcześniej w systemie, np. faktury sprzedaży.

Opcja zmiany wartości środka trwałego pozwoli na ewidencję wszelkich zmian wartości dla istniejących środków z możliwością wskazania przyczyny np. rozbudowa, modernizacja, likwidacja częściowa.

 

Raportowanie

W standardzie systemu użytkownicy modułu enova365 Księga Inwentarzowa mogą skorzystać z takich wydruków:

 • Arkusz spisu z natury
 • Ewidencja środków trwałych
 • Lista środków trwałych
 • Plan amortyzacji środków trwałych (w roku kalendarzowym)
 • Umorzenie środków trwałych (w roku kalendarzowym)
 • Wartości i umorzenia środków trwałych
 • Wartość środków trwałych
 • Karta środka trwałego - wartości niematerialnej (prawnej)
 • Plan amortyzacji

Każdy z raportów dostępnych w standardzie w systemie może być zmodyfikowany pod indywidualne potrzeby klienta.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93