Grupa DrIT

Windykacja

enova365 wspiera proces windykacji przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu księgowego lub w wersji rozszerzonej, przy wykorzystaniu dedykowanego modułu enova365 Windykacja, który automatyzacje te procesy.

 

Ewidencja Środków Pieniężnych

W ramach modułu Ewidencji Środków Pieniężnych, które są dostępne w systemie finansowo-księgowych, system pozwala generować wezwania do zapłaty wraz z opcją naliczania odsetek oraz dodania kosztów wezwania. Wezwanie do zapłaty dostępne jest w trzech wersjach: ponaglenie zapłaty, wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty.

 

moduł enova365 Windykacja

moduł Windykacja jest modułem dedykowanym do prowadzenia wewnętrznych windykacji przeterminowanych należności kontrahentów. System pozwala użytkownikom na prowadzenie tzw. windykacji przed sądowej. Sprawy windykacyjne prowadzone w enova365 można zautomatyzować, prowadzić z podziałem na poszczególne etapy oraz łączyć w zbiorcze windykowanie.

Sprawy windykacyjne można podzielić na następujące rodzaje/etapy:

 • Wezwanie - generowanie wezwań do zapłaty
 • Nota odsetkowa - generowanie not odsetkowych
 • Wizyta - wizyta u klienta
 • Sąd - przekazanie sprawy do sądu
 • email - wysyłka maila
 • SMS - wysyłka SMS
 • Telefon - kontakt telefoniczny z klientem
 • Komornik - sprawa u komornika
 • Inne

 

Sprawy windykacyjne mogą być również utworzonymi zadaniami do realizacji dla użytkowników systemu (wymagana licencje enova365 CRM).

Tworząc w systemie daną sprawę windykacyjną zakładamy nową sprawę oraz wybieramy etapy, które będą odzwierciedlały cały proces windykacyjnych w firmie. System pozwala na określenie następujących parametrów:

 • kontrahent
 • data rozpoczęcia sprawy windykacyjnej
 • osoba, która będzie prowadziła daną sprawę (windykator)
 • czas trwania
 • numer sprawy (nadawane automatycznie przez system)
 • planowany termin zakończenia
 • windykowana kwota (system podpowiada kwotę, która dotyczy windykacji z wybranych dokumentów).

Prowadzone sprawy windykacyjne otrzymują w systemie określone statusy: planowana, windykowana, zakończona oraz anulowana. System ERP enova365 pozwala dodatkowo na dzielenie spraw, ich łączenie, anulowanie, zmiany terminów oraz wykonywanie zbiorczych operacji dla wielu spraw jednocześnie.

W ramach obsługi windykacyjnej można generować tytuły wykonawcze, które pozwalają na automatyczne generowanie dokumentu do sprawy windykacyjnej czyli tytułu wykonawczego. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji z systemu możemy wydrukować dokument jak poniżej:

 

moduł enova365 Windykacja umożliwia analizę windykacji od strony rozrachunków - nieuregulowanych należności, założonych spraw windykacyjnych oraz zrealizowane zadania. System filtrowania dostępny w enova365 pozwala na filtrowanie danych po różnych kryteriach. Dostępna jest również historia spraw windykacyjnych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.