Grupa DrIT

CRM

CRM zarządza i wspiera utrzymywanie relacji z klientami. Rozwiązanie wykorzystywane jest przez firmy o różnych profilach działalności, szczególnie polecane do działów sprzedaży, marketingu i obsługi klientów.

Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o klientach/kontrahentach i planowanych oraz zrealizowanych kontaktach, pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii, co umożliwia dostosowanie programu do potrzeb przedsiębiorstwa.

Rozszerzeniem CRM jest moduł enova365 Projekty, który oprócz pełnej funkcjonalności CRM zawiera również budżetowanie, niezbędne przy planowaniu i rozliczaniu projektów. Rozwiązanie sprawdza się w firmach handlowych, produkcyjnych oraz budowlanych. Moduł jest również wykorzystywany przy planowaniu wynagrodzeń pracowników.

Moduł enova365 CRM w połączeniu z modułami: Serwis oraz Wypożyczalnia pozwala na pełną obsługę usług w zakresie serwisowania rządzeń i maszyn oraz ich wypożyczania.

 

Zadania i zdarzenia

System pozwala na rejestrację zadań oraz zdarzeń. Zadania to czynności jakie użytkownik ma do wykonania - mogą to być spotkania z klientami, wysyłka oferty handlowej. Zdarzenia z kolei to działania, które zostały zrealizowane z naszymi klientami np. notatka z rozmowy telefonicznej, przesłany mail do klienta. enova365 daje łatwy dostęp do informacji o działaniach (zadaniach i zdarzeniach) w różnych kontekstach. W kartotece kontrahenta można obejrzeć listę wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem (klientem). Na liście zadań przypisanych do użytkownikach (tzw. moje zadania), może zobaczyć zadania, które zostały przydzielone do wykonania oraz te, które użytkownik przydzielił do wykonania innym osobom.

Projekty i kampanie

Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty.

Kampania to grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale prowadząca do osiągnięcia wspólnego celu np. zwiększenie sprzedaży.

 Serwis

W ramach obsługi zleceń serwisowych enova365 pozwala na rejestrowanie przyjmowanych do serwisu urządzeń i maszyn. Dla każdego urządzenia czy też maszyny można zaplanować przyszłe przeglądy, co jest dużym ułatwieniem dla osób prowadzących tego typu działalność biznesową. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez serwisanta. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw.


Wypożyczalnia

Aplikacja zawiera listy urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia możemy zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone), jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń. Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – wypożyczane urządzenie bądź maszyna podlegać będą przeglądom lub naprawom serwisowym.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.