Grupa DrIT

Księgowość

enova365 Księga Handlowa to program do prowadzenia pełnej księgowości. System przeznaczony jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji podatkowych i bieżących sprawozdań. Program został przygotowany w oparciu o plan kont. Pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych. Na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu, generowane są deklaracje podatkowe (dochodowe, VAT), które mogą być wysyłane bezpośrednio do bramki Ministerstwa Finansów.

W systemie dostępne są dokumenty związane z rozrachunkami z kontrahentami, takie jak: noty odsetkowe, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie salda.

enova365 ma bardzo elastyczny i rozbudowany system filtrów, które ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych informacji, przygotowanie własnych zestawień oraz zapisywanie ich w dowolnej formie - atutem systemu jest kopiowanie danych do arkusza Excel oraz z arkusza Excel bezpośrednio do enova365.

Ewidencja dokumentów

To miejsce, w którym zaczyna się proces księgowy. W ewidencji dokumentów wprowadzane są i gromadzone wszystkie dokumenty wprowadzone przez użytkownika takie jak faktury zakupowe oraz te dokumenty, które zostaną zaewidencjonowane w innych modułach enova365, a przeznaczone są do zaksięgowania w module finansowym. System ułatwia użytkownikowi wprowadzanie dokumentów poprzez wykorzystanie matryc księgowych oraz funkcji kopiowania i importu dokumentów.

Dokumenty umieszczane w ewidencji są dekretowane, a następnie kierowane do ksiąg. Dekretacja dokumentów może być wykonywana ręcznie lub może zostać zautomatyzowana, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z programu.


Ewidencja VAT

Ewidencja VAT jest szczególną formą ewidencji dokumentów. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7, VAT-UE oraz VAT-27. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT z tytułu złych długów. Ponadto program umożliwia ewidencje dokumentów w stawkach VAT innych niż krajowe.

Ewidencja środków pieniężnych

Ewidencja środków pieniężnych to miejsce w systemie, w którym ewidencjonuje się wszystkie wypłaty i zrealizowane przelewy dla dostawców. W systemie można prowadzić nieograniczoną liczbę kas i rachunków bankowych, można również prowadzić magazyn walut z opcją automatycznego naliczania różnic kursowych. System pozwala na naliczanie odsetek i generowania not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzenia sald oraz kompensat.

enova365 pozwala na automatyzację w zakresie ewidencji wpłat na konto bankowe przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie modułu Elektroniczne Wyciągi Bankowe, dającego możliwość importu plików z wyciągami z systemu bankowego.


Ewidencja JPK

enova365 umożliwia tworzenie jednolitych plików kontrolnych dla obszarów księgowych (Księga Handlowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Ryczałt, Wyciągi bankowe, Rejestry VAT) oraz handlowych (Magazyn, Faktury), ewidencjonowanie tych plików oraz wysyłkę drogą elektroniczną bezpośrednio do bramki Ministerstwa Finansów. Możliwość generowania i wysyłki plików JPK bezpośrednio z systemu jest w standardzie programu enova365.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jest integralną częścią procesu księgowe. Dokumenty dotyczące środków trwałych powstają w enova365 Księga Inwentarzowa, a po zatwierdzeniu pojawiają się w ewidencji dokumentów i są gotowe do dekretacji. System umożliwia ewidencję środków trwałych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie roku.

enova365 umożliwia naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną i jednorazową oraz dodatkowo ewidencję środków, niepodlegających amortyzacji. System pozwala na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takimi jak przeglądy czy wyceny. 

Windykacja

Umożliwia prowadzenie wewnętrznej windykacji przeterminowanych należności. Dzięki włączeniu wybranych elementów workflow, system pozwala na ustawienie całego procesu windykacyjnego, tak aby program podpowiadał użytkownikowi poszczególne etapy realizacji zadań. System generuje dokumenty windykacyjne, takie jak wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Połączenie funkcjonalności z modułami CRM, SMS oraz Outlook (moduły dodatkowe enova365), umożliwia komunikację SMS'ową oraz e-mail, a także generowanie zadań do wykonania.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.