Umów się na bezpłatną prezentację wybranego modułu enova365. Zadzwoń do nas - tel.: 885 051 425                              Umów się na bezpłatną prezentację wybranego modułu enova365. Zadzwoń do nas - tel.: 885 051 425                                    Umów się na bezpłatną prezentację wybranego modułu enova365. Zadzwoń do nas - tel.: 885 051 425 

Grupa DrIT

enova365 – innowacyjny program księgowy dla biur rachunkowych

enova365 – innowacyjny program księgowy dla biur rachunkowych

Obszar finansowo-księgowy

Oprogramowanie ERP enova365 to kompletny program dla biura rachunkowego, który wspiera firmy w prowadzeniu zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości, a także ewidencji rozliczeń i środków pieniężnych. Finanse i księgowość to jeden z istotniejszych obszarów funkcjonowania firmy, a enova365 zapewnia nad nim pełną kontrolę.

Funkcjonalności enova365 w obrębie obszaru finansowo-księgowego

enova365 - oprogramowanie ERP dla firm maksymalnie automatyzuje oraz usprawnia pracę biura rachunkowego w zakresie takich czynności jak: wprowadzanie dekretów (zdefiniowane schematy księgowe znacznie ograniczają ilość pracy wkładanej w standardowe księgowania), ewidencję VAT, rozliczanie RMK, tworzenie korekt z tytułu złych długów, generowanie i wysyłkę deklaracji podatkowych, analizę kont syntetycznych i analitycznych, po pojedyncze zapisy na koncie, przeliczanie wartości według wielu kursów walut, prognozę płatności, import dokumentów z zewnątrz, a także generowanie zestawień wymaganych ustawą o rachunkowości. Wskazane funkcjonalności systemu finansowo-księgowego dostępne są w ramach podstawowego modułu systemu ERP - enova365 Księga Handlowa.

Program księgowy dla biur rachunkowych ma w standardzie takie rozwiązania jak: generowanie i wysyłka JPK bezpośrednio do bramki ministerstwa oraz mechanizm podzielonej płatności - split payment.

Obszar finansowo-księgowy może być uzupełniony o opcje raportowania i Business Intelligence, bankowości on-line, rozliczania delegacji służbowych, windykacji oraz ewidencji środków trwałych. 

Jeden system finansowo-księgowy, więcej możliwości

Oprogramowanie ERP enova365 to kompleksowy program dla biura rachunkowego i rozwiązanie dedykowane wszystkim firmom działającym w branży księgowej. Poniżej prezentujemy dodatkowe funkcjonalności, jakie możesz zaimplementować we własnym systemie finansowo-księgowym dostarczanym przez enova365.

Bankowość online

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu ERP wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego, co jest dużym ułatwieniem pracy dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia środków pieniężnych. System zaczytuje operacje bankowe, zawierające wpłaty i wypłaty z wykorzystaniem ponad 100 różnych formatów, które w każdej chwili można rozbudować. Rozwiązanie usprawnia pracę i eliminuje czasochłonną ręczną weryfikację rozrachunków.

Delegacje PWS

Moduł delegacji służbowych enova365 znacząco ułatwia rejestrowanie, obsługę, a także rozliczanie delegacji zagranicznych i krajowych, wraz z usprawnianiem obiegu wniosków o delegację w formie elektronicznej. 

Windykacja

Moduł windykacji enova365 umożliwia wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności w formie windykacji przedsądowej. Funkcjonalność ta automatyzuje generowanie dokumentów i monitorowanie dłużników.

Ewidencja środków trwałych

Ta funkcjonalność oferowana przez system enova365 Księga Inwentarzowa pozwala na łatwe prowadzenie ewidencji majątku firmy według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowych w oparciu o metody amortyzacji: jednorazową, liniową i degresywną. System pozwala na wprowadzenie kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program rejestruje zmiany w historii środków trwałych, automatycznie nadaje numery dla nowo wprowadzanych środków oraz pozwala na przypisanie środków do określonych centrów kosztów. Umożliwia zbiorcze generowanie inwentaryzacji dla różnych miejsc użytkowania. Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, co ułatwia tworzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Obszar kadrowo-płacowy

Obszar kadry i płace dostarczany przez enova365 to odrębny moduł w pełni zintegrowany z programem księgowym. Pozwala on na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, a także łatwiejsze agregowanie i dostęp do danych pracowniczych. W ramach podstawowych funkcjonalności oprogramowania kadrowo-płacowego, wymienić należy funkcje: Kadry, Płace, Kalendarze, Deklaracje i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Kadry

Funkcjonalność Kadry umożliwia zapisywanie informacji dotyczących danych pracowników i zleceniobiorców, informacje o zasadach wynagrodzenia, informacje dotyczące członków rodziny, ubezpieczeniach społecznym i zdrowotnym oraz danych podatkowych.

Płace

Ta funkcja systemu ERP enova365 usprawnia rozliczanie etatów i umów zleceń, a także pozwala na udzielanie pożyczek, zaliczek akonto wypłaty oraz umożliwia elastyczne ustalanie składników wynagrodzeń pracowniczych. Funkcja ta zintegrowana jest z innymi funkcjonalnościami w ramach oprogramowania dla biur rachunkowych.

Kalendarze

Program kadrowy wspiera planowanie i rozliczanie czasu pracy dzięki możliwości określania indywidualnego harmonogramu pracy (w tym pracy wielozmianowej), dokonywaniu odstępstw od grafiku czy integracji pracy z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP), co znacząco usprawnia zarządzanie kadrami w firmie.

Deklaracje

Moduł deklaracje pozwala generować i eksportować wszystkie deklaracje ZUS-owskie, GUS-owskie, podatkowe PIT oraz IFT i rozliczeniowe ZUS do programu Płatnik, a także ułatwia obliczanie dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej funkcjonalności systemu enova365 możliwe jest także przygotowywanie i eksportowanie deklaracji Wn-d do programu SODiR offline.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W ramach tego modułu system ERP enova365 ułatwia zarządzanie kadrami poprzez: automatyzację dokonywania ocen pracowniczych, ewidencjonowania kursów i szkoleń czy usprawniania procesów rekrutacyjnych.

Praca na Wielu Bazach

Praca na Wielu Bazach to dodatkowy, odrębny moduł oprogramowania ERP dla firm enova365, który pozwala pracować na wielu bazach jednocześnie w ramach jednej licencji enova365. Wykorzystanie tego modułu pozwoli znacząco usprawnić działania operacyjne na wielu bazach klientów, co znacząco redukuje czasochłonność działań konfiguracyjnych i serwisowych, a także usprawnia kontrolę wszelkich działań wykonywanych w systemie i zarządzanie księgowością w firmie

W ramach funkcjonalności modułu Praca na Wielu Bazach wymienić należy:

 • archiwizowanie i konwersję wielu baz danych,
 • dodawanie operatorów i ich uprawnień,
 • zarządzanie konfiguracją baz,
 • aktualizowanie wskaźników dla wielu baz naraz,
 • analizę poszczególnych baz danych,
 • raportowanie różnych zestawionych informacji z wielu baz danych,
 • „hurtowe” generowanie i wysyłanie e-Deklaracji,
 • raportowanie pracy operatorów baz danych.

Rozwiązania online dla biur rachunkowych i ich klientów

Pulpity to innowacyjne interfejsy użytkowników systemu ERP enova365. Omawiany program dla biura rachunkowego oferuje trzy pulpity:

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego,
 • Pulpit Pracownika.
 • Pulpit Kierownika,

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Program księgowy dla biur rachunkowych enova365 zapewnia intuicyjną, prostą w obsłudze i estetyczną platformę do elektronicznej komunikacji pomiędzy klientem a biurem rachunkowym. Rozwiązanie to dostarcza klientom biur rachunkowych najistotniejsze narzędzia i funkcjonalności ułatwiające komunikację z biurem rachunkowym, w tym:

 • prezentację najważniejszych informacji z zakresu działalności klienta,
 • udostępnianie informacji z zakresu rozliczeń podatkowych,
 • możliwość eksportowania przelewów do pliku,
 • możliwość generowania wydruków z zapisów księgowych, rozrachunków i środków trwałych oraz rozliczeń podatkowych,
 • udostępnianie informacji o zaewidencjonowanych środkach trwałych w bazie enova365.

Pulpit Pracownika

To platforma internetowa dla pracowników, która pozwoli na lepsze zorganizowanie pracy i administracji w firmie. Może być wykorzystywana do obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami i menedżerami klienta, a biurem rachunkowym, które świadczy obsługę kadrową. Pulpit Pracownika enova365 zapewnia sprawniejszy obieg wniosków pracowniczych i pozwala pracownikom na samodzielne:

 • sprawdzanie dostępnych limitów urlopowych,
 • składanie wniosków urlopowych i kadrowych (np. zmiana danych osobowych, podatkowych, czy rachunku bankowego),
 • przeglądanie czasu pracy i nadgodzin,
 • przeglądanie kwot wynagrodzeń,
 • sprawdzenie daty ważności szkoleń BHP i badań lekarskich,
 • drukować raporty kadrowe, karty wynagrodzeń i paski wypłaty.

Pulpit Kierownika

System enova365 oferuje kierownikom przedsiębiorstw interfejs, który pozwoli na usprawnienie, automatyzację i przyśpieszenie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Rozwiązanie znacząco usprawnia organizację pracy, przepływ dokumentów oraz kontrolę nadgodzin. W ramach funkcjonalności Pulpitu Kierownika zaliczyć należy:

 • przeglądanie danych pracowników,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, o delegację,
 • wprowadzanie norm i faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie raportów.

Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika wykorzystywany przy obsłudze klientów przez biuro rachunkowe zapewni przewagę konkurencyjną i pozwoli na zdobywanie nowych klientów, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań oraz usług wykraczających poza standardową obsługę kadrową. Pulpity dostępne są również w pełnej wersji angielskiej.

Raportowanie i Business Intelligence

Funkcjonalność raportowania i Business Intelligence umożliwia ustawanie KPI (ang. Key Performance Indicators), śledzenie ich oraz gromadzenie wieloźródłowych danych. Na podstawie agregowanych informacji enova365 tworzy kompletne raporty dostępne z poziomu aplikacji mobilnej oraz systemu w wersji standardowej. W obszarze systemu finansowo-księgowego moduł pozwala na prezentację takich wskaźników jak:

 • analizę płatności
 • zapisy na kontach
 • obroty na kontach
 • windykację
 • płatności rozliczone według kontrahentów
 • należności i zobowiązania: rozliczone, nierozliczone, przeterminowane

W obszarze kadrowo-płacowym:

 • pełną analizę zatrudnienia
 • analizę czasu pracy i nieobecności pracowników
 • koszty wynagrodzeń
 • analizę płatności wynikających z deklaracji

Wskaźniki mogą być prezentowane w różnych ujęciach jako wartości sumaryczne/zbiorcze oraz średnie na dany dzień, miesiąc i rok (okresy bieżące, poprzednie, narastająco).

Korzyści dla biur rachunkowych i ich klientów

Wśród korzyści ze stosowania oprogramowania enova365 dla biur rachunkowych wymienić należy:

 • możliwość łatwego i sprawnego wykonywania czynności związanych z generowaniem i wysyłką deklaracji i plików JPK,
 • łatwiejszą i szybszą komunikację z klientami,
 • poprawę efektywności i automatyzację pracy księgowego,
 • możliwość elastycznego dopasowania oferowanych usług do potrzeb klientów.

Klienci obsługiwani przez biura rachunkowe, pracujące na oprogramowaniu enova365 mogą czerpać następujące korzyści:

 • wygodę,
 • oszczędność czasu,
 • łatwiejszą komunikację z biurem rachunkowym,
 • łatwiejszy i szybszy dostęp do danych oraz dokumentów,
 • możliwość prowadzenia księgowości i obsługi kadrowo-płacowej całkowicie online.

Podsumowanie

enova365 to nowoczesny, skalowalny i elastyczny system ERP dla biura rachunkowego, używany przez firmy z całej Polski, w tym przez Stowarzyszenie Księgowe w Polsce. Dzięki dopasowywaniu do aktualnych przepisów, łatwości integracji oraz dzięki prowadzonym szkoleniom enova365, system doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku małych, jak i dużych biur rachunkowych poszukujących innowacyjnych rozwiązań, które można łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagań klientów biur rachunkowych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93