Grupa DrIT

Kontakt

Dr IT Warszawa

Dr IT Warszawa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 lok.222
02-486 Warszawa

telefon: 22 862 84 93

e-mail: info@grupadrit.pl

Dr IT Kraków

Dr IT Kraków Sp. z o.o.

ul. Grzegórzecka 105 lok. 4
31-559 Kraków

telefon: 12 413 11 06

e-mail: info@grupadrit.pl

Dr IT Trójmiasto

AX-ERP Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 3C/119
80-462 Gdańsk

telefon: +48 696 076 530

e-mail: info@grupadrit.pl

Formularz kontaktowy

Dr IT Warszawa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, NIP: 945-21-16-421, KRS: 0000317181, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 54 000 PLN.

Dr IT Kraków Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 105 lok. 4, 31-559 Kraków, NIP: 945-187-24-68, KRS: 0000065760, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 370 000 PLN.