Grupa DrIT
15-12-2022

Wersja 2212.0.0 już dostępna!

Moduł Kadry Płace:

- zaktualizowane zostały kody tytułu ubezpieczenia zgodne z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. 

- dodana została deklaracja zbiorcza PIT-11Z w wersji 29.

Moduł Księgowość:

- udostępniona została możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31.12.2021 r. (CIT estoński) - zgodnie z  z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.):

- udostępniony został nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Została dostosowana eDeklaracja oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1) - zgodnie z  z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.):

- zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105.) od nowego roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego czyli najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają wyłącznie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wprowadzone zostało rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres.

- dodana została nowa lista: Porównanie sald BZ i BO. Daje możliwość porównania sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami otwarcia roku bieżącego.

- w związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 w konfiguracji programu została zaktualizowana tabela opłat za korzystanie ze środowiska. 

Moduł Handel:

- została udostępniona możliwość wysyłania do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. 

- przygotowane zostało repozytorium plików pobranych z KSeF.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Po szczegóły aktualizacji zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93