Grupa DrIT
20-01-2023

Wersja 2212.2.5 już dostępna!

Moduł Kadry Płace:

- dostosowanie naliczenie ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. 

- obsłużone zostało stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi.

- dodana została funkcjonalność określenia modelu pracy: praca stacjonarna, zdalna, hybrydowa lub nie dotyczy. 

Moduł Księgowość:

- zaktualizowany został limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10 200 PLN z datą aktualności 01.01.2023 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodów. 

- zaktualizowane zostały stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

- udostępniona została komunikacja oparta o webservice z bankiem PKO BP - iPKO Biznes.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Po szczegóły aktualizacji zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 12 413 11 06